avís legal

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, l’informem que la web www.gesconova.com és propietat de Gesconova SLP, qui posa a la seva disposició la següent informació:

1. El nom de domini www.gesconova.com ha estat registrat per Gesconova SLP

2. Gesconova SLP és una societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 34186, foli 209, full B244377, inscripció 1a, CIF B62705140 i amb domicili social al carrer Migdia núm. 80 de Vilanova del Camí, dedicada a l’Activitat de assessoria Comptable, fiscal, laboral i mercantil i Serveis d’intermediació inmobiliaria.

3. Per posar-se en contacte per escrit por fer-ho a l’adreça indicada anteriorment o bé:

Telèfon: 938061922
Fax: 938045204
Correu electrònic: servicios@gesconova.com

4. Aquesta pàgina web ha estat creada Gesconova SLP, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina web implica el coneixement i acceptació de les següents condicions

Condicions d’ús de la web de GESCONOVA SLP:

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents condicions d’ús. Llegeixi atentament aquestes condicions. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar-ne els materials que conté, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 Aquest lloc web conté Informació I material creats per Gesconova SLP o cedits per tercers per al seu ús, amb caràcter merament informatiu.

1.2 Inclou enllaços o links que poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. Gesconova SLP no respondrà ni dels continguts, ni de l’estat d’aquests llocs, ni d’aquestes pàgines Web, ni implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

2. – Limitació de responsabilitat

2.1 L’usuari utilitza aquest lloc web sota la seva responsabilitat. Gesconova SLP, ni les persones de la seva organització, es fan responsables dels errors o omissions sobre els seus continguts que són merament informatius. Gesconova SLP. tampoc no es fa responsable de qualsevol dany que pugui derivar-se de la utilització d’aquest lloc web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

3. – Drets de Propietat Intel•lectual

3.1 Queden reservats a favor de Gesconova SLP tots els drets sobre la totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element. La seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, i els programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel•lectual, titularitat de Gesconova SLP.

3.2 Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que inclou.

3.3 Queda prohibit descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal•lats.

4.- Protecció de dades

4.1 Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals de l’usuari per a la seva correcta prestació. Durant el procés de recollida de les dades, l’usuari serà informat de forma expressa a través del corresponent vincle (Política de Privacitat), dels extrems continguts a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
De conformitat amb l’establert per l’article 5 de la LOPD, els usuaris als quals se sol•licitin o dels quals s’obtinguin dades de caràcter personal a través de la pàgina web de Gesconova SLP seran informats de manera expressa, precisa i inequívoca del següent:

– De l’existència d’un fitxer de dades, de la finalitat de la seva recollida i dels destinataris de la informació.
– Del caràcter obligatori o facultatiu de la seva resposta a les preguntes que li siguin plantejades.
– De les conseqüències de l’obtenció de les dades i de les de la negativa a subministrar-les.
– De la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, i l’adreça davant la qual poden exercitar-se així com el procediment que hauran de seguir els usuaris, ja sigui electrònica, postal, telefònica o qualsevol altre.
– De la identitat i adreça del responsable del fitxer.

4.2 Consentiment de l’interessat.
L’usuari facilita voluntàriament les seves dades personals a través d’Internet i, per tant, s’entendrà que consenteix al seu tractament en els termes en els quals hagi estat convenientment informat.
El titular podrà revocar el seu consentiment per al tractament de les seves dades fent ús dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició.

4.3 Usos i finalitats
Les dades personals que es recullen a través de la pàgina web són només adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats determinades, explícites i legítimes per a les que es pretenen obtenir.
Les esmentades dades no es faran servir per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals es demanen.

4.4 Cancel•lació de dades
Segons preveu la LOPD les dades seran cancel•lades a pròpia iniciativa de Gesconova SLP quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat demanades.
Igualment seran cancel•lades quan així ho sol•liciti l’interessat.
La cancel•lació donarà lloc al bloqueig de dades, conservant-se únicament a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el seu termini de prescripció. Complert el seu termini de prescripció s’haurà de procedir a la seva supressió.

4.5 Accés de dades per compte de tercers
Si existeixen terceres persones i/o entitats, que necessitin intervenir en el desenvolupament de la relació amb els usuaris, se subscriurà el corresponent contracte d’accés previst a l’article 12 de la LOPD.
L’esmentat contracte establirà que l’esmentada entitat, encarregada del tractament, únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents de les que figuri a l’esmentat contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació a altres persones, que una vegada complerta la prestació contractual, hauran de ser destruïdes o tornades al responsable del tractament, igual com qualsevol suport o documents en els quals consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

4.6 Comunicació de dades
No està prevista cap cessió o comunicació de dades .

4.7 Mesures de seguretat
Gesconova SLP l’informa que té implementades en els seus sistemes d’informació les mesures de seguretat corresponents al nivell exigit pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  i que són les necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

4.8 Drets usuaris
En relació amb les dades demanades en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, en el seu cas, per qui el representi, mitjançant sol•licitud degudament firmada, dirigida a Gesconova SLP, carrer Migdia, 80 de 08788 Vilanova del Camí. La sol•licitud haurà de contenir el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport, contingut concret de la petició o dret que s’exercita i documentació, si és el cas.

4.9 Comunicacions comercials per via correu electrònic o mitjans  equivalents
L’usuari, en facilitar les seves dades personals, consenteix expressament en la tramesa de comunicacions comercials sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del seu interès, relacionades amb l’activitat del Despatx.

4.10 Confidencialitat
En qualsevol cas, Gesconova SLP tractarà les dades subministrades pels usuaris a través de la pàgina web amb la màxima confidencialitat. Així mateix Gesconova SLP tractarà les esmentades dades d’acord amb la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals.

5.- Ús de Cookies
Part del serveis de personalització de GESCONOVA SLP utilitzen cookies.
Una cookie és un arxiu de text molt petit que un servidor web pot emmagatzemar en el disc dur d’un equip per a emmagatzemar alguna classe d’informació sobre l’usuari. Solament pot ser llegida per la ubicació web que la va enviar a l’equip.
Normalment els llocs web utilitzen les cookies per a obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web, i analitzar el comportament dels seus clients.
Una cookie no és un arxiu executable ni pot propagar o contenir un virus, i no pot tenir una longitud superior a 4.000 caracters.
Gesconova SLP utilitza cookies amb la exclusiva finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del seu lloc web. La informació que Gesconova SLP emmagatzemi en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un número que identifica a un usuari, a més de preferències com l’idioma de navegació preferit, i la data en la que es va depositar la cookie. Això permetrà reconèixer-lo en les seves pròximes visites al nostre lloc web. No compte cap dada personal, informació econòmica o de salut.
Pot configurar el seu navegador per acceptar, o no, les cookies que rep o per a que el navegador l’avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie:
* Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en la opció de menú Ver, seleccionant ‘Opcions de Internet’ i accedint a ‘Opcions Avançades’.
* Si utilitza Netscape, en la opció de menú ‘Edició’, seleccionant ‘Preferències’, i accedint a la categoria ‘Avançades’. Gesconova SLP li agraeix que activi l’acceptació de cookies, això ens ajuda a obtenir dades més precises que ens permeten millorar el contingut i el disseny de la nostra pàgina web per adaptar-la a les seves preferències.
* Si utilitza Microsoft Internet Explorer, en la opció de menú Ver, seleccionant Opciones de Internet i accedint a Opciones Avanzadas.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR